แบบคำร้องขอความอนุเคราะห์น้ำเพื่ออุปโภคบริโภค

ข้อมูลผู้ขอ คู่มือการใช้งานระบบ E-services
คำนำหน้า
ชื่อ
สกุล
อายุ
บ้านเลขที่
หมู่ที่
ถนน
ตำบล
อำเภอ
จังหวัด
โทรศัพท์


สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (ไฟล์ jpg ขนาดไฟล์ไม่เกิน 10 MB)


(ระบบจะทำการบันทึกหมายเลข ip ของท่านเพื่อการตรวจสอบข้อมูล)


ใส่ code: