ชื่อเรื่อง : จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมบ่อน้ำทิ้ง บ่อส้วม อาคารสำนักงานเทศบาลตำบลนาตาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง