เทศบาลตำบลนาตาล info_outline ข้อมูลการติดต่อ account_box ผู้บริหารองค์กร
ยินดีต้อนรับ สู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลนาตาล อ.ท่าคันโท จ.กาฬสินธุ์ โทร.043840925,043840929

การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนส่วนร่วม
folder ช่องทางการรับฟังความเห็น
collections จดหมายข่าว
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 113
collections ภาพกิจกรรม
กิจกรรมโครงการถนนสะอาด ตามค่านิยม 11ประการ [21 ธันวาคม 2564]
ผู้โพส : admin
ประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่4 ครั้งที่1/2564 [20 ธันวาคม 2564]
ผู้โพส : admin
กิจกรรมโครงการถนนสะอาด ตามค่านิยม 11ประการ [16 พฤศจิกายน 2564]
ผู้โพส : admin
จัดกิจกรรมโครงการถนนสะอาด ตามค่านิยม 11ประการ ของผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ [21 กันยายน 2564]
ผู้โพส : admin
ประชุมประจำเดือน กันยายน 2564 [1 กันยายน 2564]
ผู้โพส : admin
นายคำพันธ์ สุขเจริญ นายกเทศมนตรีตำบลนาตาล พร้อมคณะผู้บริหาร ประชุมรับฟังนโยบายของผู้บริหารในการทำงาน [29 กรกฎาคม 2564]
ผู้โพส : admin
นายกเทศบาลตำบลนาตาล พร้อมคณะผู้บริหาร แถลงนโยบายต่อที่ประชุมสภาฯ [29 กรกฎาคม 2564]
ผู้โพส : admin
การประชุมสภาเทศบาลตำบลนาตาลครั้งแรก ประจำปี พ.ศ.2564 [29 กรกฎาคม 2564]
ผู้โพส : admin
การประชุมสภาเทศบาลตำบลนาตาลครั้งแรก [11 พฤษภาคม 2564]
ผู้โพส : admin
ทำความสะอาดตลาดสดภายในชุมชน [6 พฤษภาคม 2564]
ผู้โพส : admin
1 - 10 (ทั้งหมด 19 รายการ) 1 2
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
นายคำพันธ์ สุขเจริญ
นายกเทศมนตรีตำบลนาตาล
นายคำพันธ์ สุขเจริญ
นายกเทศมนตรีตำบลนาตาล
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร