เทศบาลตำบลนาตาล mail ช่องทางการติดต่อ


 

 

 

 

 

 

 

 

 

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลนาตาล อำเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์
folder รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
insert_drive_file รายงานสรุปผลข้อมูลจำนวนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ ประจำปีงบประงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ poll
เผยแพร่วันที่ : 10 ตุลาคม 2566 | โดย : สำนักปลัด-พัฒนาชุมชน | เปิดอ่าน : 13 |
insert_drive_file รายงานผลการดำเนินงานโครงการฝึกอบรมให้ความรู้ในการเตรียมความพร้อมเข้าสู่วัยผู้สูงอายุ ๒๕๖๕ poll
เผยแพร่วันที่ : 29 มิถุนายน 2566 | โดย : สำนักปลัด-พัฒนาชุมชน | เปิดอ่าน : 28 |
insert_drive_file รายงานผลการดำเนินงานโครงการ โครงการจัดตั้งศูนย์ OTOP ประจำตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ poll
เผยแพร่วันที่ : 28 มิถุนายน 2566 | โดย : สำนักปลัด-พัฒนาชุมชน | เปิดอ่าน : 30 |
insert_drive_file รายงานผลการดำเนินงานและฐานข้อมูลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงในเขตเทศบาลตำบลนาตาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ poll
เผยแพร่วันที่ : 26 มิถุนายน 2566 | โดย : สำนักปลัด-พัฒนาชุมชน | เปิดอ่าน : 32 |
insert_drive_file ฐานข้อมูลผู้สูงอายุที่ีภาวะพึ่งพิง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ poll
เผยแพร่วันที่ : 26 มิถุนายน 2566 | โดย : สำนักปลัด-พัฒนาชุมชน | เปิดอ่าน : 33 |
insert_drive_file ฐานข้อมูลการขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ และผู้พิการ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ poll
เผยแพร่วันที่ : 23 มิถุนายน 2566 | โดย : สำนักปลัด-พัฒนาชุมชน | เปิดอ่าน : 45 |
insert_drive_file รายงานผลการดำเนินงานโครงการฝึกอบรมให้กับประชาชนในพื้นที่ให้กับผู้มีรายได้น้อย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ poll
เผยแพร่วันที่ : 23 มิถุนายน 2566 | โดย : สำนักปลัด-พัฒนาชุมชน | เปิดอ่าน : 32 |
insert_drive_file รายงานผลการดำเนินงานโครงการเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส เทศบาลตำบลนาตาล ประจำปี พ.ศ. 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 23 มิถุนายน 2566 | โดย : สำนักปลัด-พัฒนาชุมชน | เปิดอ่าน : 131 |
insert_drive_file รายงานผลการดำเนินงานโครงการตรวจสุขภาพประจำปีผู้พิการ ป้องกันภาวะเสี่ยงการเกิดโรค เทศบาลตำบลนาตาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ poll
เผยแพร่วันที่ : 23 มิถุนายน 2566 | โดย : สำนักปลัด-พัฒนาชุมชน | เปิดอ่าน : 82 |
insert_drive_file รายงานฐานข้อมูลการขึ้นทะเบียนขอรับสิทธิ์เงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 19 มิถุนายน 2566 | โดย : สำนักปลัด-พัฒนาชุมชน | เปิดอ่าน : 35 |
insert_drive_file รายงานฐานข้อมูลการขึ้นทะเบียนขอรับสิทธิเงินเบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 19 มิถุนายน 2566 | โดย : สำนักปลัด-พัฒนาชุมชน | เปิดอ่าน : 31 |
insert_drive_file รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 12 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 41 |
insert_drive_file รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 26 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 120 |
1 - 13 (ทั้งหมด 13 รายการ) 1