เทศบาลตำบลนาตาล info_outline ข้อมูลการติดต่อ account_box ผู้บริหารองค์กร
ยินดีต้อนรับ สู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลนาตาล อ.ท่าคันโท จ.กาฬสินธุ์ โทร.043840925,043840929

การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนส่วนร่วม
folder ช่องทางการรับฟังความเห็น
collections จดหมายข่าว
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 35
folder ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
insert_drive_file ข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 1/2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 12 |
insert_drive_file ข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 49/2564
เผยแพร่วันที่ : 17 ธันวาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 10 |
insert_drive_file ข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 48/2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 8 ธันวาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 11 |
insert_drive_file ข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 47/2564
เผยแพร่วันที่ : 1 ธันวาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 10 |
insert_drive_file ข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 46/2564
เผยแพร่วันที่ : 24 พฤศจิกายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 10 |
insert_drive_file ข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 45/2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 17 พฤศจิกายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 60 |
insert_drive_file ข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 44/2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 พฤศจิกายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 58 |
insert_drive_file ข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 43/2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 พฤศจิกายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 60 |
insert_drive_file ข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 42/2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 56 |
insert_drive_file ข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 41/2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 74 |
insert_drive_file ข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 40/2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 12 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 49 |
insert_drive_file ข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 39/2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 128 |
insert_drive_file ข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 38/2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 98 |
insert_drive_file ข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 37/2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 20 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 111 |
insert_drive_file ข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 36/2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 14 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 65 |
insert_drive_file ข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 35/2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 8 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 68 |
insert_drive_file ข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 34/2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 57 |
insert_drive_file ข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 33/2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 24 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 59 |
insert_drive_file ข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 32/2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 18 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 52 |
insert_drive_file ข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 31/2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 13 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 37 |
1 - 20 (ทั้งหมด 31 รายการ) 1 2
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
นายคำพันธ์ สุขเจริญ
นายกเทศมนตรีตำบลนาตาล
นายคำพันธ์ สุขเจริญ
นายกเทศมนตรีตำบลนาตาล
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร