เทศบาลตำบลนาตาล info_outline ข้อมูลการติดต่อ account_box ผู้บริหารองค์กร
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลนาตาล อำเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์
group สมาชิกสภาเทศบาล
นายพันปี สุภาพัฒน์
ประธานสภาเทศบาลตำบลนาตาล
นายยงค์ยุทธ พรสวัสดิ์
รองประธานสภาเทศบาลตำบลนาตาล
นายมยุรี โพธิ์ทอง
สมาชิกสภาฯ เขต 1
นายสำอาง ศรีแก้วใส
สมาชิกสภาฯ เขต 2
นายบวร แสงวิชัย
สมาชิกสภาฯ เขต 1
นายทองสุข วงษ์ชัย
สมาชิกสภาฯ เขต 2
นายฉราวุธ นาเมืองรักษ์
สมาชิกสภาฯ เขต 1
นายทรงสิทธิ์ สมศรีสุข
สมาชิกสภาฯ เขต 2
นางสาววิสดา จำปี
สมาชิกสภาฯ เขต 1
นายสุดชา นวะศรี
สมาชิกสภาฯ เขต 2
นายเฉลียว ชานันโท
สมาชิกสภาฯ เขต 1
นายบุญมี ชัยเณร
สมาชิกสภาฯ เขต 2