เทศบาลตำบลนาตาล info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลนาตาล อำเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์
beenhere ประกาศเทศบาลตำบลนาตาล2
วันที่ เลขที่ เรื่อง
3 กุมภาพันธ์ 2566
insert_drive_file ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุที่มาลงทะเบียน ประจำเดือนมกราคม 2566 โดย : admin เปิดอ่าน : 3
1 กุมภาพันธ์ 2566
insert_drive_file ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำปี 2566 โดย : admin เปิดอ่าน : 5
16 ธันวาคม 2565
insert_drive_file เรื่องการขึ้นทะเบียนผู้มีสิทธิขอรับเงินเงี้ยยังชีพผู้สูอายุ ช่วงที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ 2567 grade โดย : admin เปิดอ่าน : 15
16 ธันวาคม 2565
insert_drive_file เรื่อง บัญชีรายชื่อเพิ่มเติมผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดย : admin เปิดอ่าน : 10
16 ธันวาคม 2565
insert_drive_file เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับสิทธ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือนพฤศจิกายน ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ grade โดย : admin เปิดอ่าน : 12
28 พฤศจิกายน 2565
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลนาตาล เรื่อง การแสดงเจตจำนงสุจริตด้านคุณธรรมและความโปรงใสในการบริหาร grade โดย : admin เปิดอ่าน : 22
28 พฤศจิกายน 2565
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลนาตาล เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญ (No Fift Policy) grade โดย : admin เปิดอ่าน : 12
28 พฤศจิกายน 2565
insert_drive_file ประเทศบาลตำบลนาตาล เรื่อง ประกาศใช้แผนการจัดหาพัสดุ และแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ grade โดย : admin เปิดอ่าน : 12
25 พฤศจิกายน 2565
find_in_page ประกาศเทศบาลตำบลนาตาล เรื่อง นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลของเทศบาลตำบลนาตาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2] poll โดย : admin เปิดอ่าน : 49
3 ตุลาคม 2565
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลนาตาล เรื่องใช้แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ poll โดย : admin เปิดอ่าน : 40
15 กันยายน 2565
insert_drive_file เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 poll โดย : admin เปิดอ่าน : 38
13 ธันวาคม 2564
insert_drive_file เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลนาตาล สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2564 poll โดย : admin เปิดอ่าน : 208
28 กันยายน 2564
insert_drive_file เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2565 poll โดย : admin เปิดอ่าน : 253
27 กันยายน 2564
insert_drive_file โครงการออกให้บริการรับชำระภาษีนอกสถานที่ ประจำปี 2564 poll โดย : admin เปิดอ่าน : 225
5 กุมภาพันธ์ 2564
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลนาตาล : เรื่องการลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างบางประเภท ประจำปี 2564 poll โดย : admin เปิดอ่าน : 231
25 มกราคม 2564
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลนาตาล : เรื่องการขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 poll โดย : admin เปิดอ่าน : 229
30 ธันวาคม 2563
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลนาตาล : ผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2564 (เดือนตุลาคม พ.ศ.2563-ธันวาคม พ.ศ.2563) poll โดย : admin เปิดอ่าน : 205
14 ธันวาคม 2563
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลนาตาล : เรื่องประชาสัมพันธ์ อัตราภาษีป้าย พ.ศ.2563 poll โดย : admin เปิดอ่าน : 199
9 มิถุนายน 2563
insert_drive_file ระกาศแบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภ.ด.ส.๓ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ เทศบาลตำบลนาตาล อำเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์ | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2] [ไฟล์3] [ไฟล์4] [ไฟล์5] [ไฟล์6] [ไฟล์7] [ไฟล์8] grade โดย : admin เปิดอ่าน : 21
30 ธันวาคม 2562
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลนาตาล : ผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2563 (เดือนตุลาคม พ.ศ.2562-กันยายน พ.ศ.2563) poll โดย : admin เปิดอ่าน : 186
1 - 20 (ทั้งหมด 20 รายการ) 1