เทศบาลตำบลนาตาล info_outline ข้อมูลการติดต่อ account_box ผู้บริหารองค์กร
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลนาตาล อำเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์
folder งบประมาณรายจ่ายประจำปี
collections จดหมายข่าว
ประชุมปรึกษาหารือการรับพระราชทานเทียนพรรษา ประจำปี 2565 [1 กรกฎาคม 2565]
โครงการถนนสะอาด (Kick Off) ตามค่านิยม 11 ประการ [28 มิถุนายน 2565]
โครงการวัยรุ่น สดใส ไม่ท้อง ก่อรวัย รักยังไงไม่ให้เสี่ยง ประจำปี 2565 [17 มิถุนายน 2565]
ตัดต้นไม้/กิ่งไม้ สองข้างทางเส้นถนนตำบลนาตาล [13 มิถุนายน 2565]
 
collections ภาพกิจกรรม
โครงการถนนสะอาด (Kick Off) ตามค่านิยม 11 ประการ [28 มิถุนายน 2565]
ประจำเดือนมิถุนายน 2565 [2 มิถุนายน 2565]
ประชุมสภาสมัยสามัญ ครั้งที่2/2565 [30 พฤษภาคม 2565]
ประชุมลูกจ้างเหมา [27 พฤษภาคม 2565]
 
collections ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
insert_drive_file สำนักงานเทศบาลตำบลนาจารย์ ประชาสัมพันธ์รับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาล พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นหรือข้าราชการประเภทอื่น
เผยแพร่วันที่ : 9 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview7
insert_drive_file ประสัมพันธ์รับโอนพนักงานเทศบาลสายงานผู้บริหาร ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ grade
เผยแพร่วันที่ : 31 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview13
insert_drive_file ประสัมพันธ์รับโอนพนักงานเทศบาลสายงานผู้บริหาร ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง grade
เผยแพร่วันที่ : 31 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview13
insert_drive_file ประสัมพันธ์รับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาล พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นหรือข้าราชการประเภทอื่น grade
เผยแพร่วันที่ : 31 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview11
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 18 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview55

beenhere ประกาศเทศบาลตำบลนาตาล
insert_drive_file เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลนาตาล สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 13 ธันวาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview127
insert_drive_file เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview162
insert_drive_file โครงการออกให้บริการรับชำระภาษีนอกสถานที่ ประจำปี 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 27 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview147
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลนาตาล : เรื่องการลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างบางประเภท ประจำปี 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview159
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลนาตาล : เรื่องการขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview157

folder แผนการจัดซื้อจัดจ้างแผนการจัดหาพัสดุ
insert_drive_file แผนการจัดวื้อจัดจ้างหรือแผนจัดหาพัสดุ poll
เผยแพร่วันที่ : 10 กรกฎาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview291

folder รายงานผลการปฏิบัติงาน
ระบบออนไลน์กรมส่งเสริม
ระบบออนไลน์กรมส่งเสริม