เทศบาลตำบลนาตาล info_outline ข้อมูลการติดต่อ account_box ผู้บริหารองค์กร
ยินดีต้อนรับ สู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลนาตาล อ.ท่าคันโท จ.กาฬสินธุ์ โทร.043840925,043840929

การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนส่วนร่วม
folder ช่องทางการรับฟังความเห็น
collections จดหมายข่าว
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 59
image กิจกรรม กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
พนักงาน ทต.นาตาลและเจ้าหน้าที่ รพสต.รวมจัดสถานที่ที่ รร.หนองแซงเพื่อให้บริการฉีดวัคซีนแก่ประชาชนในเขตตำบลนาตาล [9 กันยายน 2564]
เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขฯทำความสะอาดศูนย์กักตัวและ รพ.สนามประจำตำบล (รายสัปดาห์) [10 สิงหาคม 2564]
นายพลานุภาพ ธพรคำแพทย์ นายอำเภอท่าคันโท ผอ.สสอ. และนายคำพันธ์ สุขเจริญ นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลนาตาล พร้อมคณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างเทศบาลตำบลนาตาล ร่วมพิธีเปิดโรงพยาบาลชุมชนประจำตำบลนาตาล [6 สิงหาคม 2564]
กิจกรรมมอบแม็สและเจลล้างมือให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 3 แห่ง ในตำบลนาตาล [16 มิถุนายน 2564]
กิจกรรมมอบน้ำยากำจัดแมลงให้กับเกษรตรกร ตำบลนาตาล สำหรับผู้ที่เลี้ยง โค กระบือ เพื่อกำจัดแมลงก่อโรคลัมปี สกิน [2 มิถุนายน 2564]
ลงพื้นที่ออกเยี่ยมผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงในชุมชนเทศบาลตำบลนาตาล [2 มิถุนายน 2564]
อาสาบริบาลท้องถิ่นเทศบาลตำบลนาตาล เยี่ยมผู้สูงอายุติดเตียงและมอบเตียงให้แก่ผู้ป่วยประจำเดือน พ.ค. 2564 [27 พฤษภาคม 2564]
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมร่วมลงพื้นที่ปฏิบัติงาน พ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย ในโครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกภานใน ต.นาตาลประจำปี 2564 [27 พฤษภาคม 2564]
ลงพื้นที่ออกตรวจโรงผลิตน้ำดื่มรวมกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ ในตำบลนาตาล [17 กุมภาพันธ์ 2564]
โครงการจัดการขยะและคัดแยกขยะแบบบูรณาการเทศบาลตำบลนาตาล ประจำปี 2562
1 - 10 (ทั้งหมด 19 รายการ) 1 2
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
นายคำพันธ์ สุขเจริญ
นายกเทศมนตรีตำบลนาตาล
นายคำพันธ์ สุขเจริญ
นายกเทศมนตรีตำบลนาตาล
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร